Знайдено 352283 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит
Керівник: Батраченко Олександр Вікторович. Розробка мобільного ультразвукового комплексу для інтенсифікації процесу подрібнення сировини при виготовленні функціональних м'ясних продуктів для учасників бойових дій. Черкаський державний технологічний університет. № 0224U031539
Стисло Тарас Романович. Розвиток концепції національної держави в середовищі українського консерватизму ХІХ-ХХ ст. : Кандидат юридичних наук : спец.. 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень : захищена 2024-05-09; . Заклад вищої освіти "Університет короля Данила". – Івано-Франківськ, 0424U000105.
Башинський Ігор Анатолійович. Механізми реалізації державної політики щодо формування податкової культури в Україні : Кандидат наук з державного управління : спец.. 25.00.02 - Механізми державного управління : захищена 2024-04-19; . Чорноморський національний університет імені Петра Могили. – Миколаїв, 0424U000101.
Керівник: Ольвінська Юлія Олегівна. Дослідження соціально-економічних і демографічних чинників розвитку регіону. Одеський національний економічний університет. № 0224U031540
Керівник: Дідух Володимир Федорович. Рециклінгові технології збирання та первинної переробки біомаси олійних луб’яних культур. Луцький національний технічний університет. № 0224U031538
Баса Нателла Романівна. Клінічні, епідеміологічні та імунологічні особливості Лайм-бореліозу у дітей : Доктор філософії : спец.. 228 - Педіатрія : захищена 2024-06-10; . Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. – Львів, 0824U001887.
Петрів Роман Григорович. Вплив українського менталітету на правову свідомість громадян України. : Кандидат юридичних наук : спец.. 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень : захищена 2024-05-10; . Заклад вищої освіти "Університет короля Данила". – Івано-Франківськ, 0424U000103.
Дуда Руслан Іванович. Правосвідомість та правова грамотність у молодіжному середовищі. : Кандидат юридичних наук : спец.. 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень : захищена 2024-05-10; . Заклад вищої освіти "Університет короля Данила". – Івано-Франківськ, 0424U000104.
Чорна Наталія Олегівна. Взаємодія компонентів у системах {La, Gd}–{Mn, Fe}–Zn (фазові рівноваги, кристалічна структура та деякі властивості сполук) : Кандидат хімічних наук : спец.. 02.00.01 - Неорганічна хімія : захищена 2024-06-12; . Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 0424U000102.
Матійчук Юлія Едвардівна. Синтез та біологічна активність похідних фуранкарбонових кислот : Доктор філософії : спец.. 226 - Фармація, промислова фармація : захищена 2024-06-07; . Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. – Львів, 0824U001888.
Знайдено 352283 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит

Оновлено: 2024-05-19