Знайдено 349586 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит
Ярошенко Аліна Олександрівна. Розробка складу та технології таблеток кардіопротекторної та мембраностабілізувальної дії на основі калини звичайної плодів екстракту рідкого : Доктор філософії : спец.. 226 - Фармація, промислова фармація : захищена 2024-02-21; . Національний фармацевтичний університет. – Харків, 0824U001018.
Керівник: Вирва Олег Євгенович. Розробити диференційовані підходи до хірургічного лікування пацієнтів з пухлинами кісток тазу.. Державна установа "Інститут патології хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка Національної академії медичних наук України". № 0224U002631
Керівник: Гусаров Констянтин Володимирович. Надання правової допомоги у цивільному процесі як складова забезпечення доступності правосуддя. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. № 0224U002612
Сазонова Анастасія Олександрівна. Податково-правовий статус фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність : Кандидат юридичних наук : спец.. 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право : захищена 2024-02-15; . Заклад вищої освіти «Міжнародний університет бізнесу і права». – Миколаїв, 0424U000037.
Лаврова Тетяна Валеріївна. Радіоекологічний моніторинг майданчиків спадщини уранового виробництва : Кандидат біологічних наук : спец.. 03.00.01 - Радіобіологія : захищена 2023-12-29; . Український гідрометеорологічний інститут Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної академії наук України. – Київ, 0424U000040.
Керівник: Роздольська Ірина Володимирівна. Історіософські та метафізичні візії української літератури кінця ХХ (90-ті роки) і перших двох десятиліть ХХІ століття в європейському контексті. Львівський національний університет імені Івана Франка. № 0224U002628
Німенко Сергій Сергійович. Формування продуктивності сої залежно від елементів органічної технології вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України : Доктор філософії : спец.. 201 - Агрономія : захищена 2024-03-06; . Білоцерківський національний аграрний університет. – Біла Церква, 0824U001005.
Керівник: Боднарчук Оксана Василівна. Дослідження білкового складу молока та молочної продукції для комплексної оцінки природного складу. Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України. № 0224U002620
Керівник: Боднарчук Оксана Василівна. Удосконалення методики визначення вмісту немолочних жирів у продуктах з комбінованою жировою фазою за числом Рейхерта-Мейсля. Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України. № 0224U002619
Кандала Степан Михайлович. Ресурс елементів внутршньокорпусних пристроїв реактора ВВЕР-1000 з урахуванням залишкових зварювальних напружень : Доктор філософії : спец.. 132 - Матеріалознавство : захищена 2024-03-06; . Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України. – Київ, 0824U001004.
Знайдено 349586 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит

Оновлено: 2024-02-28