Знайдено 337637 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит
Керівник: Жуков Владлен Валерійович. Формування SMM плану та контентної інформації. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. № 0222U004526
Керівник: Лимаренко Вячеслав Володимирович. Методика моделювання розвитку конструкторського мислення школярів у навчаннi робототехнiки. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. № 0222U004527
Керівник: Омельчук Сергій Тихонович. Токсиколого-гігієнічна оцінка добрива «БІОН» та експертиза технічних умов, що поширюються на їх виробництво. Національний медичний університет імені О. О. Богомольця. № 0222U004524
Штейнгауз Дмитро Олександрович. Фінансово-кредитні інструменти забезпечення ефективного функціонування ринку житлової нерухомості в Україні : Доктор філософії : спец.. 072 - Управління та адміністрування. Фінанси, банківська справа та страхування : захищена 2022-08-29; . Університет банківської справи. – Львів, 0822U100911.
Мамут оглу Рустем Аблятіфов. Кримська діаспора Туреччини у процесі репатріації киримли на історичну Батьківщину (кін. 1980 х – поч. 2000 х рр.). : Доктор філософії : спец.. 032 - Гуманітарні науки. Історія та археологія : захищена 2022-08-29; . Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 0822U100909.
Труба Ярослав Петрович. Проблеми хірургічного лікування гіпоплазії дуги аорти у новонароджених та немовлят : Доктор медичних наук : спец.. 14.01.04 - Серцево-судинна хірургія : захищена 2022-08-30; . Державна установа "Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова Національної академії медичних наук України". – Київ, 0522U100081.
Сороківська-Обіход Аріадна Ігорівна. Російсько-грузинський військовий конфлікт 2008 року: інформаційно-психологічне протистояння : Доктор філософії : спец.. 032 - Гуманітарні науки. Історія та археологія : захищена 2022-08-25; . Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 0822U100910.
Фецич Маркіян Тарасович. Диференційований підхід до використання гіпертермічної та нормотермічної внутрішньочеревної хіміотерапії після циторедукції у пацієнтів з рецидивом раку яєчника. : Доктор філософії : спец.. 222 - Медицина : захищена 2022-08-26; . Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. – Львів, 0822U100908.
Штеба Роман Юрійович. Державна політика у сфері забезпечення національної безпеки України. : Кандидат наук з державного управління : спец.. 25.00.02 - Механізми державного управління : захищена 2022-08-26; . Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 0422U100152.
Демченко Аліна Миколаївна. Становлення та розвиток інститутів зайнятості сільських територій регіону : Кандидат економічних наук : спец.. 08.00.05 - Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка : захищена 2022-08-26; . Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 0422U100153.
Знайдено 337637 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит
Поширити