Знайдено 338214 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит
Керівник: Тищенко Андрій Вікторович. Оцінка зразків еспарцету з метою створення сортів для органічного землеробства. Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України. № 0222U004873
Керівник: Паламарчук Віталій Дмитрович. Ефективність використання органічних решток після обробки в біогазовій установці при вирощуванні сільськогосподарських культур в умовах Лісостепу правобережного. Вінницький національний аграрний університет. № 0222U004849
Керівник: Негрич Тетяна Іванівна. Неврологічні ускладнення після коронавірусної інфекції: розробка способів визначення та градації, з'ясування причин, шляхи терапії та реабілітації. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. № 0222U004888
Кононенко Максим Миколайович. Геомеханічне обґрунтування параметрів підземної інфраструктури при видобуванні залізної руди із застосуванням емульсійних вибухових речовин : Доктор технічних наук : спец.. 05.15.04 - Шахтне та підземне будівництво : захищена 2020-11-11; . Національний технічний університет "Дніпровська політехніка". – Дніпро, 0522U100106.
Керівник: Лосєв Олександр Олександрович. Особливості перебігу хірургічних захворювань у дітей з диспластичним синдромом. Одеський національний медичний університет. № 0222U004881
Керівник: С'янов Олександр Михайлович. Дослідження процесу дифракції електромагнітних хвиль методом інтегральних рівнянь часткових областей, що перетинаються. Дніпровський державний технічний університет. № 0222U004858
Керівник: Руденко Юрій Федорович. Гідрогеологічний моніторинг території Національного заповідника "Софія Київська". Державна установа "Науково-інженерний центр радіогідрогеоекологічних полігонних досліджень Національної академії наук України". № 0222U004862
Керівник: Семенцов Олександр Сергійович. Ультразвукове і допплерографічне дослідження в діагностиці дисфункції трансплантованої нирки. Державний заклад "Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров'я України". № 0222U004855
Керівник: Захаркевич Оксана Василівна. Розробка комп’ютерної програми "N_Underwear" - мобільний додаток для розрахунку базових конструкцій комплекту білизни. Хмельницький національний університет. № 0222U004890
Керівник: Рожков Артур Олександрович. Дослідження впливу застосування багатофункціонального препарату біологічного походження Phitospectr під час вирощування пшениці озимої в умовах східного Лісостепу України. Державний біотехнологічний університет. № 0222U004871
Знайдено 338214 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит
Поширити