Знайдено 337637 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит
Керівник: Борова Тетяна Анатоліївна. Управління формуванням професійних компетентностей майбутніх фахівців в умовах інформаційного полікультурного освітнього простору. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. № 0222U004628
Керівник: Пастушенко Андрій Олександрович. Підвищення конкурентоспроможності підприємства. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. № 0222U004630
Сажин Дмитро Сергійович. Оптимізація анестезіологічного забезпечення при реконструктивних та естетичних хірургічних втручаннях на молочних залозах : Доктор філософії : спец.. 222 - Медицина : захищена 2022-09-08; . Національний медичний університет імені О. О. Богомольця. – Київ, 0822U100936.
Калашченко Світлана Ігорівна. Обґрунтування критеріїв превентивної реабілітації на основі оцінки психофізіологічного статусу курсантів академії Національної гвардії України : Доктор філософії : спец.. 222 - Медицина : захищена 2022-09-07; . Національний медичний університет імені О. О. Богомольця. – Київ, 0822U100935.
Керівник: Баглюк Геннадій Анатолійович. Фізико-технологічні основи процесів структуроутворення при синтезі високодисперсних порошкових систем і отриманні з їх використанням залізовуглецевих ливарних сплавів та спечених композитів з підвищеним рівнем механічних та функціональних властивостей.. Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича Національної академії наук України. № 0222U004605
Керівник: Єфімов Микола Олександрович. Високоміцні сплави алюмінію з додатковим дисперсійним зміцненням квазікристалами та інтерметалідами для роботи в екстремальних умовах підвищених температур. Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича Національної академії наук України. № 0222U004608
Керівник: Дуднік Олена Вікторівна. Розробка оксидних матеріалів на основі ZrO2, комплексно легованого оксидами гадолінію, лантану, ітрію, церію для створення нового покоління теплозахисних покриттів на деталях газотурбінних двигунів. Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича Національної академії наук України. № 0222U004604
Керівник: Великанова Тамара Яківна. Створення фізико-хімічних основ розробки багатокомпонентних сплавів на основі TiAl і їх захисту від агресивного середовища. Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича Національної академії наук України. № 0222U004607
Керівник: Григорьєв Олег Миколайович. Фізико-хімічні та технологічні основи отримання високотемпературної кераміки та in-sity композитів на базі безкисневих тугоплавких сполук для авіакосмічної техніки та газотурбінних двигунів. Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича Національної академії наук України. № 0222U004606
Керівник: Глинчук Майя Давидівна. Розробка методів синтезу, технології виготовлення та дослідження оксидних мультифероїків на основі керамічних твердих розчинів та багатошарових композитних структур для створення багатофункціональних магнітоелектричних матеріалів нового покоління з високим рівнем властивостей та експлуатаційного ресурсу. Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича Національної академії наук України. № 0222U004610
Знайдено 337637 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит
Поширити