Знайдено 349586 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит
Керівник: Ткаченко Антон Миколайович. Розробити методологічні та методичні засади формування інтерактивної системи підтримки прийняття агротехнологічних рішень на основі сучасних систем землеробства. Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук". № 0224U002734
Керівник: Дейкун Віктор Анатолійович. Оцінка ефективності застосування комбінованого робочого органа для обробітку ґрунту та суцільного посіву. Центральноукраїнський національний технічний університет. № 0224U002722
Керівник: Добричева Дар'я Вікторівна. Галактики з кільцями: активність ядер та зореутворення. Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України. № 0224U002736
Галій-Луцька Вікторія Віталіївна. Роль порушень метаболічних та імунних процесів у патогенезі формування експериментального алергічного альвеоліту і іммобілізаційного стресу та їх фармакологічна корекція : Доктор філософії : спец.. 222 - Медицина : захищена 2024-04-09; . Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. – Львів, 0824U001051.
Григорчук Мирослав Васильович. Теоретико-методологічні засади правового захисту прав суб’єктів господарювання : Доктор юридичних наук : спец.. 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень : захищена 2024-03-15; . Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 0524U000061.
Керівник: Мельник Віктор Павлович. Створення базових технологій формування напівпровідникових матеріалів і структур для нано- та оптоелектроніки. Інститут фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова Національної академії наук України. № 0224U002739
Керівник: . Синтез та дослідження фізико-хімічних властивостей макро- і нанорозмірних оксидних, халькогенідних та халькогалогенідних напівпровідникових сплавів. Національний університет водного господарства та природокористування. № 0224U002708
Керівник: Слюсар Сергій Миколайович. Теоретичне обґрунтування процесів формування продуктивності нішевих кормових культур в умовах кліматичних змін та розроблення ресурсоощадних технологій їхнього вирощування в Лісостепу. Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук". № 0224U002700
Керівник: Анісімова Лариса Борисівна. 2195 Експертиза якості води. Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова Національної академії наук України. № 0224U002715
Керівник: Афанасьєв Сергій Олександрович. Розроблення технології мінімізації екологічних ризиків в умовах кліматичного та спричиненого війною дефіциту води для забезпечення продовольчої та біологічної безпеки України. Розділ 1. Розробка технології мінімізації екологічних ризиків в континентальних гідроекосистемах України, які найбільше потерпають від дефіциту води, шо сформувався внаслідок кліматичних змін та спричинений воєнними діями. Інститут гідробіології Національної академії наук України. № 0224U002691
Знайдено 349586 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит

Оновлено: 2024-02-28