Знайдено 353688 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит
Осадча Алла Миколаївна. Рекламна графіка у візуальному просторі м. Києва кінця XIX – початку XXI століття : Доктор філософії : спец.. 022 - Дизайн : захищена 2024-08-27; . Київський національний університет технологій та дизайну. – Київ, 0824U002599.
Прозоровський Дмитро Веніаминович. Хірургічне лікування статичних деформацій переднього відділу стопи у дорослих : Доктор медичних наук : спец.. 14.01.21 - Травматологія та ортопедія : захищена 2024-07-26; . Державна установа "Інститут патології хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка Національної академії медичних наук України". – Харків, 0524U000252.
Черноус Тетяна Юріївна. Психологічні особливості формування емоційного інтелекту майбутніх учителів початкових класів засобами музики : Доктор філософії : спец.. 053 - Психологія : захищена 2024-08-26; . Національний університет "Острозька академія". – Острог, 0824U002596.
Кунпан Ліліана Володимирівна. Оцінювання інтродукованих сортів тюльпана (Tulipa L.) за декоративними властивостями для використання у ландшафтному дизайні : Доктор філософії : спец.. 206 - Садово-паркове господарство : захищена 2024-09-05; . Уманський національний університет садівництва. – Умань, 0824U002583.
Керівник: Воронков Олександр Іванович. Покращення експлуатаційних якостей автомобільних двигунів шляхом впровадження новітніх технологій організації робочого процесу, цифрового керування та перспективних видів пального. Харківський національний автомобільно-дорожній університет. № 0224U032041
Мірошник Анатолій Миколайович. Удосконалення моделей та методів аналізу і синтезу систем логічно-динамічного управління складними рухомими об'єктами : Доктор філософії : спец.. 151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології : захищена 2024-09-12; . Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 0824U002590.
Керівник: Морозовська Ганна Миколаївна. Вплив розмірних ефектів на електрофізичні властивості графен-сегнетоелектричних наноструктур. Інститут фізики Національної академії наук України. № 0224U032039
Шелест Дмитро Андрійович. Підвищення якості електричної енергії в мережі з сонячними електростанціями в режимі зниження генерованої потужності : Доктор філософії : спец.. 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка : захищена 2024-09-05; . Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 0824U002587.
Дем'яненко Роман Ігорович. Методи та засоби аналізу несиметричних режимів роботи електротехнічного обладнання. : Доктор філософії : спец.. 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка : захищена 2024-09-05; . Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 0824U002565.
Керівник: Кузь Олег Миколайович. Геополітика та міжнародні відносини у постбіполярну добу: наративи, дискурси, конструкти, репрезентації. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. № 0224U032037
Знайдено 353688 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит

Оновлено: 2024-07-17