Знайдено 337637 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит
Керівник: Бельмас Іван Васильович. Дослідження напруженого стану вантового канату підвищеної надійності та розробка методу розрахунку. Дніпровський державний технічний університет. № 0222U004611
Керівник: Омельчук Сергій Тихонович. Токсиколого-гігієнічна оцінка добрива "МОНОАМОНІЙФОСФАТ MAP". Національний медичний університет імені О. О. Богомольця. № 0222U004609
Моргун Вячеслав Васильович. Конституційно-правове забезпечення матеріальної та фінансової основ місцевого самоврядування в Україні та зарубіжних державах : Доктор філософії : спец.. 081 - Право. Право : захищена 2022-09-09; . Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 0822U100937.
Керівник: Рагуля Андрій Володимирович. Нанокомпозити на основі SiC і Si3N4 з функцією самозаліковування дефектів структури для керамічних вузлів тертя, корозійностійких покриттів і тепловідводів довготривалої експлуатації. Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича Національної академії наук України. № 0222U004599
Керівник: Штерн Михайло Борисович. Оптимізація процесів отримання мікронеоднорідних матеріалів з тривалим терміном експлуатації шляхом деформування та консолідації дисперсних систем із одночасним контролем зародження та еволюції дефектів із метою запобігання їх розвитку. Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича Національної академії наук України. № 0222U004598
Керівник: Маслов Микола Іванович. Фундаментальні дослідження фізики детектування частинок кремнієвими неохолоджуваними детекторами та ядерно-фізичних властивостей взаємодії випромінювання з детекторами і кристалами. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" Національної академії наук України. № 0222U004603
Керівник: Ковальченко Михайло Савич. Вплив параметрів процесів термомеханічної обробки на консолідацію, формування структури і властивостей порошкових кераміко-металевих та керамічних матеріалів на основі тугоплавких карбідів. Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича Національної академії наук України. № 0222U004602
Керівник: Паскевич Сергій Анатолійович. Науково-інженерний супровід буріння та облаштування спостережних свердловин радіогідроекологічного моніторингу. Інститут проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України. № 0222U004600
Керівник: Птащенко Олена Валеріївна. Підвищення конкурентоспроможності підприємства в умовах інноваційних змін. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. № 0222U004595
Керівник: Смолій Катерина Богданівна. Обслуговування викуплених об’єктів незавершеного будівництва – складського корпусу з побутовими приміщення, тепловозного депо на одне стойло, прохідної та приміщення сторожової служби за адресою: м. Тернопіль, вул. Лук’яновича, 8. Західноукраїнський національний університет. № 0222U004597
Знайдено 337637 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит
Поширити