Знайдено 1 документів
НДДРК
Керівник: Анциферов Андрій Вадимович. Теоретичні і експериментальні дослідження процесів формування геодинамічних небезпечних зон в масиві гірських порід і розробка фундаментальних основ моніторингу гео- і газодинамічних явищ при гірничих роботах. Український державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут гірничої геології, геомеханіки і маркшейдерської справи НАН України. № 0209U010584
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-25