Знайдено 1 документів
НДДРК
Керівник: Томілін Юрій Андрійоич. Використання моделей оцінки радіоекологічного ризику та моделей біодозиметричної оцінки для оптимізації еколого-дозиметричного моніторингу територій при аваріях на ядерних об'єктах. Чорноморський державний університет імені Петра Могили. № 0213U004362
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-25