Знайдено 1 документів
НДДРК
Керівник: Зінченко Віктор Федосійович. Дослідження реакцій заміщення оксид-аніонів в оксигенвмісних халькогенідах та фторидах металів II-IV груп та його впливу на функціональні властивості плівкоутворюючих матеріалів. Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського НАН України. № 0214U005314
Знайдено 1 документів
Поширити