Знайдено 1 документів
НДДРК
Керівник: Рагуля Андрій Володимирович. Розроблення дослідно-промислових технологій виробництва нанопорошків тугоплавких сполук, халькогенідних та оксидних фаз. Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України. № 0215U000038
Знайдено 1 документів
Поширити