Знайдено 1 документів
НДДРК
Керівник: Дубей Ігор Ярославович. Нові похідні конденсованих гетероциклічних сполук як інгібітори топоізомерази І, протипухлинні засоби та реагенти для детекції нуклеїнових кислот. Інститут молекулярної біології і генетики. № 0215U001152
Знайдено 1 документів
Поширити