Знайдено 1 документів
НДДРК
Керівник: Луговськой Едуард Віталійович. Дослідження наноструктурних калікс[4]аренів для біомедичного застосування як антитромсботичних препаратів.. Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України. № 0215U003380
Знайдено 1 документів
Поширити