Знайдено 1 документів
НДДРК
Керівник: Русин Василь Іванович, Архій Емілія Йосипівна. Механізми оптимізації діагностики та лікування захворювань гепатопанкреатобіліарної зони залежно від впливу екзо- та ендоекологічних факторів довкілля.. Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет". № 0215U006073
Знайдено 1 документів
Поширити