Знайдено 1 документів
НДДРК
Керівник: Литвин Дмитро Іванович. Роль сигнальної системи оксиду азоту у захистних реакціях рослин на індукований ультрафіолетом В оксидативний стрес та регулюванні структурно-функціонального стану рослинного цитоскелету.. Державна установа "Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України". № 0215U007055
Знайдено 1 документів
Поширити