Знайдено 1 документів
НДДРК
Керівник: Ситник Олександр Степанович. Поселенські структури населення Прикарпаття і Волині в доісторичний та ранньосередньовічний періоди: еволюція та динаміка культурних трансформацій. Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. № 0215U008421
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-25