Знайдено 1 документів
НДДРК
Керівник: Дягіль Ірина Сергіївна, Мінченко Жанна Миколаївна. Вивчення молекулярно-генетичних механізмів формування резистентності до терапії інгібіторами тирозинкіназ у хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію для обґрунтування шляхів її подолання. Державна установа "Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України". № 0216U003545
Знайдено 1 документів
Поширити