Знайдено 1 документів
НДДРК
Керівник: Попов Михайло Олексійович. Розробка і впровадження сучасних аерокосмічних технологій дослідження Землі для оцінювання та прогнозування небезпечних природних і антропогенних процесів і явищ, формування рекомендацій по оптимізації пошуків, розвідки і експлуатації родовищ корисних копалин з метою мінімізації негативного впливу на довкілля. Державна установа "Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України". № 0219U001613
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02