Знайдено 1 документів
НДДРК
Керівник: Поживатенко Віталій Володимирович. "Фазові переходи в металах, інтерметалічних сполуках, пніктидах і халькогенідах металів".. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. № 0219U004520
Знайдено 1 документів
Поширити