Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Маленко Яна Вячеславівна. Особливості таксономічного та екологічного складу рослинних угруповань відвалів південно-західної зони Кривбасу. : к.б.н. : спец.. 03.00.16 - Екологія : захищена 2001-04-25; . Криворізький державний педагогічний університет. – , 0401U001243.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-03-05