Знайдено документів: 1
Дисертація кандидатська
Ковальська Ірина Володимирівна. Колористика як перекладознавча проблема (на матеріалі українських і англомовних художніх текстів), : к.філол.н. : спец.. 10.02.16 - Перекладознавство : захищена 2001-04-19; . Львiвський національний унiверситет iм. Iвана Франка. – , 0401U001302.
Знайдено документів: 1

Оновлено: 2024-07-25