Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Дубровський Олексій Леонідович. Клонування,бактеріальна екпресія та цитокінподібна активність С-кінцевого некаталітичного модуля тирозил-тРНК синтетази вищих еукаріотів : к.б.н. : спец.. 03.00.03 - Молекулярна біологія : захищена 2001-04-24; . Інститут молекулярної біології і генетики НАН України. – , 0401U001303.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-03-05