Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Вдовін Олександр Валентинович. Коливальний спектр та оптичні явища в кристалах піроелектрика Li2B4O7 : к.ф.-м.н. : спец.. 01.04.07 - Фізика твердого тіла : захищена 2001-04-27; . Дніпропетровський державний університет. – , 0401U001699.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-03-05