Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Стусь Олександр Вікторович. Передгауссові випадкові процеси і оцінювання коваріаційних функціцій : к.ф.-м.н. : спец.. 01.01.05 - Теорія ймовірностей і математична статистика : захищена 2001-05-28; . Київський національний унiверситет iм. Тараса Шевченка, кафедра загальної i молекулярної генетики. – , 0401U001730.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-22