Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Горова Елла Володимирівна. Ультраструктура альвеолярних макрофагiв плодiв та новонароджених в нормi та при дії внутришньоутробної гiпоксії в експериментi та у людини. : к.мед.н. : спец.. 14.03.02 - Патологічна анатомія : захищена 2001-05-16; . Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського. – , 0401U001735.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-03-05