Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Гаріфулін Олег Минірович. Iдентифiкацiя комплексiв генiв, якi змiнюють нормальну експресiю в астроцитарних глiомах : к.б.н. : спец.. 03.00.03 - Молекулярна біологія : захищена 2001-06-12; . Інститут молекулярної біології і генетики НАН України. – , 0401U001850.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-07-17