Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Єременко Ірина Володимирівна. Синергетичний аналіз еволюції біологічних систем : к.філол.н. : спец.. 09.00.09 - Філософія науки : захищена 2001-05-25; . Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – , 0401U001865.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-25