Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Тимчик Олена Анатоліївна. Релігієзнавство в професійній підготоці студентів педагогічного коледжу : к.пед.н. : спец.. 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти : захищена 2002-04-10; . Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. – , 0402U001070.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-25