Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
ДЕМЕШКО Микола Іванович. Функціональний стан міокарда, показники імунітету та неспецифічної резистентності організму при гострих коронарних синдромах у процесі лікування інгібіторами ангіотензинперетворюючого фермента. : к.мед.н. : спец.. 14.01.02 - Внутрішні хвороби : захищена 2002-05-07; . Буковинська державна медична академія. – , 0402U001594.
Знайдено 1 документів
Поширити