Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
КРУГЛИКОВА Олена Володимирівна. Трансформація роману виховання в італійській літературі ХХ століття. : к.філол.н. : спец.. 10.01.04 - Література зарубіжних країн : захищена 2002-05-26; . Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – , 0402U001631.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-28