Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Жмундуляк Дмитро Дмитрович. Народна пісенність Покуття: особливості сучасного функціонування. : к.філол.н. : спец.. 10.01.07 - Фольклористика : захищена 2002-05-24; . Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – , 0402U001696.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-25