Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Клименко Вікторія Іванівна. Діастолічна функція міокарда та особливості гемодинаміки малого кола кровообігу у хворих на гіпертонічну хворобу і їх медикаментозна корекція : к.мед.н. : спец.. 14.01.11 - Кардіологія : захищена 2002-05-14; . Запорізький державний інститут удосконалення лікарів. – , 0402U001703.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-23