Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
ЮРЧЕНКО Алла Владиславівна. Реабілітація хворих цереброваскулярною недостатністю, що зазнали дії малих доз іонізуючого випромінювання. : к.мед.н. : спец.. 14.01.15 - Нервові хвороби : захищена 2002-05-15; . Київська медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. – , 0402U001741.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-28