Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Юхименко Галина Григорівна. Особливості гемодинаміки при дифтерійних міокардитах у дітей та можливі підходи до лікування. : к.мед.н. : спец.. 14.01.10 - Педіатрія : захищена 2002-05-22; . Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. – , 0402U001783.
Знайдено 1 документів
Поширити