Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Хумуд Аль Сувейлан. Еволюція концепції справедливості в соціально-історичному пізнанні (соціально-філософський аспект). : к.філос.н. : спец.. 09.00.03 - Соціальна філософія та філософія історії : захищена 2002-05-24; . Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України. – , 0402U001785.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-24