Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Пазиніч Ірина Леонідівна. Зменшення негативного впливу кадмію в раціоні на продуктивність, обмін речовин і якість продукції відгодовуваних свиней з використанням природних детоксикантів : к.с.-г.н. : спец.. 06.02.02 - Годівля тварин і технологія кормів : захищена 2002-05-22; . Луганський державний аграрний університет. – , 0402U001831.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-14