Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Кудряченко Віктор Володимирович. Розроблення ефективних режимів та обладнання для просочення тканих наповнювачів полімерними зв'язуючими : к.т.н. : спец.. 05.17.08 - Процеси та обладнання хімічної технології : захищена 2002-06-10; . Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". – , 0402U001839.
Знайдено 1 документів
Поширити