Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Зудов Олег Миколайович. Завадостiйке вимiрювання артерiального тиску на основi кореляцiйно- спектральної обробки сигналiв пульсу : к.т.н. : спец.. 05.11.17 - Медичні прилади та системи : захищена 2002-06-17; . Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". – , 0402U002077.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-25