Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Погорільчук Наталія Михайлівна. Басейнова організація мезозой-кайнозойського морфолітогенезу північного та центрального Волино-Поділля : к.геогр.н. : спец.. 11.00.04 - Геоморфологія та палеогеографія : захищена 2002-06-12; . Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – , 0402U002141.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-19