Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Васильчук Володимир Юрійович. Асимптотичний розподіл власних значень деформованих і унітарно інваріантних ансамблів випадкових матриць : к.ф.-м.н. : спец.. 01.01.03 - Математична фізика : захищена 2002-06-11; . Фiзико-технiчний iнститут низьких температур iм. Б.I.Вєркiна. – , 0402U002227.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-28