Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Кісь Оксана Романівна. Жінка в українській селянській сім’ї другої половини ХІХ - початку ХХ ст.: гендерні аспекти : к.і.н. : спец.. 07.00.05 - Етнологія : захищена 2002-06-11; . Інститут народознавства НАН України. – , 0402U002260.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-14