Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Колодяжна Любов Володимирівна. Самозбудні коливання лопаткових вінців турбомашин у нестаціонарному трансзвуковому потоці газу : к.т.н. : спец.. 05.05.16 - Турбомашини та турбоустановки : захищена 2002-06-13; . Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України. – , 0402U002336.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-25