Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Тімій Ганна Валеріївна. Кислотно-основні рівноваги в ультрамікрогетерогенних системах на основі катіоннихповерхнево-активних речовин : к.х.н. : спец.. 02.00.04 - Фізична хімія : захищена 2002-06-21; . Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – , 0402U002524.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-14