Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Солоненко Валерій Іванович. Trifolium ambiguum Bieb. (Fabaceae): біоморфологічні та екологічні особливості, інтродукція в Лісостепу України : к.б.н. : спец.. 03.00.05 - Ботаніка : захищена 2004-03-26; . Вінницький державний аграрний університет. – , 0404U001498.
Знайдено 1 документів
Поширити