Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Ткачук Юлія Вікторівна. Глобалізація в сфері політики: інститути та механізми наддержавного впливу : к.політ.н. : спец.. 23.00.02 - Політичні інститути та процеси : захищена 2004-04-09; . Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського. – , 0404U001643.
Знайдено 1 документів
Поширити