Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Монтвід Павло Юрійович. Онтогенетична пристосованість гібридів F1 баклажана, перетворювальна функція мейозу і спектр генотипової мінливості в F2 : к.б.н. : спец.. 03.00.15 - Генетика : захищена 2004-04-23; . Інститут овочівництва і баштанництва УААН. – , 0404U001864.
Знайдено 1 документів
Поширити