Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Бабенко Марина Юріївна. Англійські прикметники волевиявлення (парадигматичний та синтагматичний аспекти) : к.філол.н. : спец.. 10.02.04 - Германські мови : захищена 2004-04-22; . Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – , 0404U001869.
Знайдено 1 документів
Поширити