Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Шатілло Андрій Валерійович. Немедикаментозні методи в комплексній терапії хворих на епілепсію : к.мед.н. : спец.. 14.01.15 - Нервові хвороби : захищена 2004-04-22; . Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України. – , 0404U001914.
Знайдено 1 документів
Поширити