Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Федоренко Ольга Ігорівна. Лексична сполучуваність компонентів сталих дієслівно-субстантивних виразів типу to give a smile, to have a look, to make a suggestion у сучасній англійській мові. : к.філол.н. : спец.. 10.02.04 - Германські мови : захищена 2004-04-21; . Львівський національний університет імені Івана Франка. – , 0404U001946.
Знайдено 1 документів
Поширити