Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Мазуренко Світлана Гнригорівна. Трудова спрямованість навчання в загальноосвітніх школах України (1920-1937рр.) : к.пед.н. : спец.. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки : захищена 2004-05-13; . Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – , 0404U001998.
Знайдено 1 документів
Поширити