Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Гаврилюк Степан Васильович. Кристалічна структура та фізичні властивості інтеркалатів шаруватих сполук АIIIВVI і АV(2)ВVI(3) : к.ф.-м.н. : спец.. 01.04.07 - Фізика твердого тіла : захищена 2004-04-30; . Чернівецьке відділення Інститут проблем матеріалознавства НАН України. – , 0404U002149.
Знайдено 1 документів
Поширити