Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Качула Сергій Олександрович. Метаболізм ксенобіотиків-субстратів цитохрому Р450 в умовах голодування, введення індукторів та інгібіторів : к.мед.н. : спец.. 03.00.04 - Біохімія : захищена 2004-05-20; . Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова ,кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб. – , 0404U002546.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02